fbpx

FLOAT POMOŻE CI Z NAŁOGIEM!

     Terapia w kabinie REST (Restricted environmental stimulation therapy) jest pomocna w walce nałogiem! Podczas eksperymentu sprawdzającego skuteczność terapii REST przy walce z uzależnieniem od nikotyny, poszczególne grupy badanych były poddane izolacji od bodźców przez 12 lub 24 godziny (rozłożone w czasie). Dla jednej z grup, przez interkom dodatkowo emitowano hasła propagujące rzucenie palenia.

Wyniki eksperymentu są szokujące! Grupa badanych poddana 24 godzinom terapii w kabinie REST wykazała następujące rezultaty: 51% badanych zredukowało konsumpcję wyrobów tytoniowych, a 36% z nich abstynencję od papierosów (po roku od zakończenia badania). Nie wykryto znaczących różnic w grupie, która dodatkowo słuchała haseł zachęcających do rzucenia palenia.

Link do abstraktu badania: www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0306460387900372